PERKHIDMATAN

KETERANGAN PERKHIDMATAN

Biasiswa, Penajaan & Latihan Dalam Perkhidmatan1. Merancang, menggubal dan menyelaras dasar-dasar dan program-program penajaan dan latihan seperti Latihan Sebelum Perkhidmatan,Latihan Dalam Perkhidmatan dan Dasar Pandang ke Timur.

2. Mengurusetiakan proses pengiktirafan kelayakan untuk tujuan lantikan dalam perkhidmatan awam.

3. Mengurus kutipan balik pinjaman dan tuntutan gantirugi.
Dasar, Kajian & Penyelidikan Sumber Manusia1. Perancangan dan penyelidikan sumber manusia sektor awam.

2. Kajian berkaitan dasar pengurusan sumber manusia sektor awam
Gaji, Elaun & Kemudahan1. Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan gaji, elaun dan kemudahan sektor awam, pengurusan perhubungan majikan-pekerja.
HRMIS, Portal & Perkhidmatan ICT JPA1. Memastikan HRMIS dilaksanakan di semua agensi dalam Perkhidmatan Awam.

2. Menyediakan kemudahan infrastruktur ICT yang reliable dan secured.

3. Melaksanakan program latihan dan pembudayaan ICT.

4. Menyediakan khidmat nasihat dalam bidang ICT.
Kaunseling & Motivasi1. Menggubal, menyemak, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, garis panduan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam perkhidmatan awam.

2. Membangun dan mengendalikan program peningkatan potensi dan penggunaan ujian psikologi dalam perkhidmatan awam.

3. Menyedia, menyelaras, memantau perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya dan keluarga yang diberikan dalam perkhidmatan awam.
Pembangunan Organisasi (Perjawatan & Skim Perkhidmatan)1. Penggubalan dan pindaan Dasar perjawatan dan perskiman.

2. Penyusunan semula dan pengukuhan organisasi.
Pencen & Persaraan1. Menggubal dasar faedah persaraan dan tamat perkhidmatan serta menilai prestasi pengurusan faedah-faedah tersebut.

2. Meluluskan faedah persaraan dan tamat perkhidmatan bagi anggota-anggota Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun, PBT , Hakim, Ahli Parlimen dan Anggota Pentadbiran, Setiausaha Politik serta Ahli Suruhanjaya.

3. Menguruskan penyelarasan pencen.
Perkhidmatan Lain
Urusan Latihan INTANInstitut Tadbiran Awam Negara (INTAN) telah diberi mandat dan tanggungjawab untuk melatih kakitangan awam yang berkhidmat di agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan.
Urusan Perkhidmatan, Peperiksaan, Naik Pangkat, Pegawai Gunasama1. Penjelasan dan taklimat serta memantau pelaksanaan dasar, peraturan dan Pekeliling Perkhidmatan.

2. Urusan pengambilan, penempatan, latihan dan pembangunan kerjaya anggota gunasama, pengurusan disiplin dan motivasi anggota Perkhidmatan Awam, peperiksaan perkhidmatan/jabatan, kenaikan pangkat secara lantikan, pengisytiharan harta dan sebagainya.

3. Bertanggungjawab terhadap aspek khidmat nasihat penilaian prestasi dan pelaksanaan dasar kompetensi perkhidmatan awam.
Urusan Perolehan Kerajaan/ Latihan PerindustrianBahagian Khidmat Pengurusan